Kalkulator Zakat

KALKULATOR ZAKAT

Sudahkah Anda mengetahui jumlah zakat yang harus ditunaikan? Kami siap membantu menghitung nominal zakat Anda.

Mari hitung zakat profesi anda

Pendapatan per bulan (wajib diisi)


Pendapatan lain (jika ada).
zakat profesi Anda


Mari hitung zakat maal anda

Nilai emas, perak, permata dan sejenisnya yg dimiliki selama 1 tahun.


Jumlah harta lainnya yang dimili selama 1 tahun.


Hutang / cicilan yang jatuh tempo di tahun ini.
Hutang / cicilan yang jatuh tempo di tahun ini.


Mari hitung zakat saham anda

Total asset account selama 1 tahun.


Kode saham yang ingin dizakatkan.


Harga pasar per lembar.
zakat saham Anda (dalam lot)


Mari hitung zakat perdagangan anda

Nilai aset lancar.


Nilai aset lancar.
zakat perdagangan Anda


BAYAR ZAKAT